Investitor: Infostud 3 doo Subotica
Lokacija: Subotica
Vrsta radova: AG i elektro radovi
Status projekta: Završen
Godina projekta: 2017