Investitor: Better Collective, Danska
Lokacija: Niš
Vrsta radova: izvođenje AG, elektro i VIK radova
Neto površina: 2030 m²
Status projekta: Završen
Godina projekta: 2019