CRAM no image
Investitor: Vojvođanska banka Novi Sad
Lokacija: Temerin
Vrsta radova: AG, elektro radovi i klimatizacije
Neto površina: 650 m²
Status projekta: Završen