NIS

CRAM Solution je više od 7 godina pouzdan partner kompaniji NIS A.D. u pružanju usluga tehničkog održavanja skladišta i stovarišta naftnih derivata u više regiona u Srbiji, kao i u izvođenju svih vrsta građevinskih radova.