CRAM no image
Investitor: Vojvođanska banka Novi Sad
Lokacija: Bulevar Mihajla Pupina 111, Beograd
Vrsta radova: hidroizolacija ravnog krova
Neto površina: 1700 m²
Status projekta: Završen