Z. Davidovica
Investitor: BG KOP invest Beograd i fizička lica
Lokacija: ul: Živka Davidovića 67, Zvezdara-Beograd
Vrsta radova: izgradnja stambene zgrade
Neto površina: cca 1.000 m²
Status projekta: Završen
Godina projekta: 2018-2019
Izvođač: C.R.A.M. Solutions doo Beograd